Participación veciñal

Participación veciñal

[Casa do Concello]
Praza do Concello, s/n
15100 - Carballo
Teléfono: 981 704 700     
Fax: 981 702 858
secretarioalcaldia@carballo.gal

Ver localización

Estratexia de mellora e xestión do espazo público

Obxecto do estudo

A vila de Carballo está a experimentar nos últimos anos un proceso de transformación do seu espazo público por medio da realización de actuacións concretas que pretenden mellorar a calidade de vida dos cidadáns e solucionar os problemas de mobilidade, accesibilidade e seguridade existentes.
Entre as accións que se van concretar no proceso pódense destacar:

 • Recuperación-creación dun espazo público cualificado e de calidade.
 • Racionalización na utilización do automóbil privado.
 • Redución das emisións de gases contaminantes e contaminación acústica.
 • Acougado do tráfico e mellora da seguridade de peóns e ciclistas.
 • Potenciació ndas formas de mobilidade sustentable: peón, bicicleta.
 • Creación de redes funcionais no termo municipal para peóns e ciclistas.
 • Previsión de áreas de aparcamento de proximidade.
 • Durante todo o proxecto terase en conta o seu carácter transversal e a importancia que terá no seu desenvolvemento a participación cidadá.

Fases do traballo

 • FASE I: Análise da situación Actual - Traballos de Campo
 • FASE II: Formación de grupos de traballo - Diagnóstico participado
 • FASE III: Propostas de Actuación - Mellora do espazo público, medio ambiente, mobilidade e accesibilidade
 • FASE IV: Traballo colaborativo - Incorporación de propostas participadas / Divulgación
 • FASE V: Seguimento e control da estratexia - Definición de Indicadores/ Mellora continua

Ligazóns

DescargasGalería

Compartir: