Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Convocatoria para a formación dunha lista...

Convocatoria para a formación dunha lista de persoas candidatas para a provisión interina ou temporal de administrativos de Administración Xeral. Corrección de erros

O Concello de Carballo abre a CONVOCATORIA PARA A FORMACION DUNHA LISTA DE PERSOAS CANDIDATAS PARA A PROVISION INTERINA OU TEMPORAL DE ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACION XERAL, que poden descargarse máis abaixo.

Tras a publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP) o mércores 2 de outubro, o prazo para a presentación de instancias será de 5 días hábiles, dende o 3 ata o 9 de outubro de 2019, ámbolos dous incluídos. Nas instancias deberá especificarse no apartado ASUNTO a seguinte referencia: 2019/E001/000011.

Descargas

Compartir: