Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Puntuacións dos/as aspirantes aprobados/as...

Puntuacións dos/as aspirantes aprobados/as no proceso selectivo de persoal para a brigada contra incendios

Puntuacións obtidas polos/as aspirantes aprobados/as no proceso selectivo para a contratación, en réxime laboral temporal, do persoal para a brigada de prevención e defensa contra incendios e de 3 operarios de motobomba (2019/E001/000010).

Os listados que se publican nesta páxina web e que conteñen datos de carácter persoal axústanse á lexislación actual de protección de datos e a súa única finalidade, de conformidade có previsto no artigo  59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é a de comunicar a cada un dos aspirantes o contido do procedemento selectivo. Estas listaxes non constitúen fonte de acceso público e non poderán ser reproducidos nin en todo nin en parte, nin transmitidos nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, sen o consentimento dos propios afectados.

Descargas

Compartir: